Inženýrské a dopravní stavby

Segregace splaškových vod Unipetrol - Etapa II. Název zakázky: Segregace splaškových vod Unipetrol - Etapa II.
Investor: UNIPETROL RPA, s.r.o. 
Finanční objem: 63,6 mil. CZK
Termín realizace: 2014 - 2014
Popis projektu: Projektové řešení, dodávka a realizace stavby 35 nových kanalizačních přípojek, včetně potřebné přečerpávací technologie. Stavba prováděna v komplikovaných bezpečnostních i technických podmínkách areálu spol. UNIPETROL v Litvínově - Záluží.

 

Název zakázky: Segregace splaškových vod Unipetrol - Etapa I. Segregace splaškových vod Unipetrol - Etapa I.
Investor: UNIPETROL RPA, s.r.o. 
Finanční objem: 18,6 mil. CZK
Termín realizace: 2012 - 2013
Popis projektu: Předmětem díla bylo projektové řešení, dodávka a realizace stavby kanalizačních přípojek, odvádějících splaškové vody.

 

Příprava území pro rodinné domy – Strupčice, lokalita Pod tratí Název zakázky: Příprava území pro rodinné domy – Strupčice, lokalita Pod tratí
Investor: Obec Strupčice
Termín realizace: 7,5 mil. CZK
Doba trvání: 2012 - 2013
Popis projektu: Příprava území pro výstavbu 18 nových RD ve Strupčicích - lokalitě „Pod tratí“ - zhotovení inženýrských sítí v rozsahu dešťová a splašková kanalizace, vodovod, plynovod, veřejné osvětlení včetně všech přípojek, a vybudování systému asfaltových a betonových komunikací včetně vjezdů k jednotlivým domům.

 

Název zakázky: Rozšíření CZT do lokality Chanov - vybudování horkovodu, Most Rozšíření CZT do lokality Chanov - vybudování horkovodu, Most
Investor: CZ TEPLO s.r.o..
Finanční objem: 3,1 mil. CZK
Termín realizace: 2012 - 2012
Popis projektu: Vybudování horkovodní přípojky s napojením na horkovodní soustavu CZT města Most, zásobující nově vybudovanou výměníkovou stanici v objektu ZŠ Chanov.

 

Komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu RD, Jirkov Název zakázky: Komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu RD, Jirkov
Investor: Rodinné domky Jirkov o.s.
Finanční objem: 7,8 mil. CZK
Termín realizace: 2012 - 2013
Popis projektu: Výstavba inženýrských sítí (kanalizace dešťová a splašková, vodovod, STL plynovod, veřejné osvětlení) a komunikace pro výstavbu 18 RD v k.ú. Jirkov.

 

Název zakázky: Parkoviště Moskevská, Most Parkoviště Moskevská, Most
Investor: Statutární město Most
Finanční objem: 4 mil. CZK
Termín realizace: 2011 - 2011
Popis projektu:  

 

Úprava koryta Lučního potoka, Most Název zakázky: Úprava koryta Lučního potoka, Most
Investor: Povodí Ohře s.p.
Finanční objem: 3 mil. CZK
Termín realizace: 2011 - 2011
Popis projektu:  

 

Název zakázky: Komunikace pro 5 RD, Most - Rudolice Komunikace pro 5 RD, Most - Rudolice
Investor: Statutární město Most
Finanční objem: 2 mil. CZK
Termín realizace: 2010 - 2010
Popis projektu:  

 

Parkoviště v ul. Majakovského, Most Název zakázky: Parkoviště v ul. Majakovského, Most
Investor: Statutární město Most
Finanční objem: 1,6 mil. CZK
Termín realizace: 2010 - 2010
Popis projektu:  

 

Název zakázky: Komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu RD, Vtelno Komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu RD, Vtelno
Investor: Statutární město Most
Finanční objem: 5,6 mil. CZK
Termín realizace: 2009 - 2010
Popis projektu: Příprava území pro výstavbu rodinných domů ve Vtelně - výstavba inženýrských sítí a systému komunikací.

 

Výtlak splaškových vod - Rozvojová zóna JOSEPH, Litvínov Název zakázky: Výtlak splaškových vod - Rozvojová zóna JOSEPH, Litvínov
Investor: Statutární město Most
Finanční objem: 19,95 mil. CZK
Termín realizace: 2009 - 2010
Popis projektu:  

 

Název zakázky: Parkoviště u kina KOSMOS, Most Parkoviště u kina KOSMOS, Most
Investor: Statutární město Most
Finanční objem: 7,1 mil. CZK
Termín realizace: 2007 - 2008
Popis projektu:  

 

Komunikace Sportovní - Okrajová, Most Název zakázky: Komunikace Sportovní - Okrajová, Most
Investor: Statutární město Most
Finanční objem: 10 mil. CZK
Termín realizace: 2006 - 2006
Popis projektu:  

 

Název zakázky: Komunikační propojení ulic J. E. Purkyně - Žatecká, Most Komunikační propojení ulic J. E. Purkyně - Žatecká, Most
Investor: Statutární město Most
Finanční objem: 3,2 mil. CZK
Termín realizace: 2006 - 2006
Popis projektu:  

 

Odkanalizování výrobního areálu spol. ROS CZECH s.r.o., Most Název zakázky: Odkanalizování výrobního areálu spol. ROS CZECH s.r.o., Most
Investor: KAREL DVOŘÁK, a.s.
Finanční objem: 4,5 mil. CZK
Termín realizace: 2006 - 2007
Popis projektu: Realizace venkovní kanalizace vč. zemních prací, zásypů, odvozu a uložení materiálu, a příjezdové komunikace na projektu výrobního areálu spol. ROS CZECH s.r.o. v Mostě.

 

Název zakázky: Výstavba a obnova polní cesty HPC4 v k.ú. Měrunice Výstavba a obnova polní cesty HPC4 v k.ú. Měrunice
Investor: Statutární město Most
Finanční objem: 3,4 mil. CZK
Termín realizace: 2005 - 2005
Popis projektu:  

 

Most - Tvrzová, kanalizace Název zakázky: Most - Tvrzová, kanalizace
Investor: Statutární město Most
Finanční objem: 5,1 mil. CZK
Termín realizace: 2005 - 2005
Popis projektu:  

 

Název zakázky: Chodníky, kryty komunikací a inženýrské sítě, Most - Čepirohy Chodníky, kryty komunikací a inženýrské sítě, Most - Čepirohy
Investor: Statutární město Most
Finanční objem: 7,7 mil. CZK
Termín realizace: 2003 - 2003
Popis projektu:  

 

Komunikační propojení a úpravy okrsku č. 24, Most Název zakázky: Komunikační propojení a úpravy okrsku č. 24, Most
Investor: Statutární město Most
Finanční objem: 8,7 mil. CZK
Termín realizace: 2001 - 2002
Popis projektu:  

 

Název zakázky: Odvedení dešťových vod z rozvojové zóny JOSEPH Odvedení dešťových vod z rozvojové zóny JOSEPH
Investor: Statutární město Most
Finanční objem: 14,7 mil. CZK
Termín realizace: 2001 - 2002
Popis projektu:  

 

Splašková a dešťová kanalizace, Most - Vtelno Název zakázky: Splašková a dešťová kanalizace, Most - Vtelno
Investor: Statutární město Most
Finanční objem: 10,5 mil. CZK
Termín realizace: 2001 - 2001
Popis projektu:  

 

Název zakázky: Nezávislý systém požární vody, Česká rafinérská a.s. Nezávislý systém požární vody, Česká rafinérská a.s.
Investor: Chemoprojekt a.s.
Finanční objem: 25,5 mil. CZK
Termín realizace: 2001 - 2001
Popis projektu:  

 

Inženýrské sítě pro 13 RD, Most - Souš Název zakázky: Inženýrské sítě pro 13 RD, Most - Souš
Investor: Statutární město Most
Finanční objem: 10,5 mil. CZK
Termín realizace: 2000 - 2001
Popis projektu:  

 

Název zakázky: Rekonstrukce přivaděče užitkové vody pro úpravnu uhlí Ledvice Rekonstrukce přivaděče užitkové vody pro úpravnu uhlí Ledvice
Investor: Severočeské doly a.s.
Finanční objem: 7,2 mil. CZK
Termín realizace: 1996 - 1996
Popis projektu: