Betonové směsi

Společnost BÁŇSKÁ STAVEBNÍ MOST spol. s r.o. zajišťuje komplexní rozsah služeb betonárky:

  • výrobu, dopravu a ukládání betonových směsí,
  • výrobu a ukládání betonářských výztuží,
  • nákladní silniční automobilovou dopravu

V Komořanech u Mostu (u areálu bývalé Fortuny) vlastní společnost velkokapacitní betonárku, schopnou vyrábět i betony:

  • vodostavební,
  • mrazuvzdorné,
  • síranovzdorné,
  • vysokých pevností. 

Betonárka má i vlastní zkušebnu pro stálou kontrolu jakosti betonů a pro vydávání atestů.

Systém jakosti je ve společnosti zajištěn zpracovanou dokumentací podle norem ČSN EN ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001.