O nás

Samostatná společnost BÁŇSKÁ STAVEBNÍ MOST spol. s r.o. vznikla v roce 1992 privatizací dvou hospodářských středisek společnosti Báňské stavby Most a.s. částí jejího původního managementu.

Společnost BÁŇSKÁ STAVEBNÍ MOST spol. s r.o. v současnosti zajišťuje výstavbu:

  • bytových,
  • občanských,
  • průmyslových a
  • inženýrských staveb,

a to v komplexním rozsahu. Svými kmenovými zaměstnanci provádíme práce HSV i vybrané činnosti z oborů PSV. Ostatní práce a provozní soubory zajišťujeme svými osvědčenými subdodavateli.

Dále poskytujeme služby jako:

  • výrobu, dopravu a ukládání betonových směsí,
  • výrobu a ukládání betonářských výztuží a
  • nákladní silniční automobilovou dopravu.

Mimo výše uvedené činnosti společnost poskytuje služby charakteru hornických prací, na které má Obvodním báňským úřadem vydané Oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem a Oprávnění k hornické činnosti.

Systém jakosti je ve společnosti zajištěn zpracovanou dokumentací podle norem ČSN EN ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001.

Sídlo společnosti je v jejím správním centru v Komořanech u Mostu, u areálu bývalé Fortuny.

Zde vlastní též velkokapacitní betonárku, schopnou vyrábět i betony vodostavební, mrazuvzdorné, síranovzdorné a vysokých pevností. Betonárka má i vlastní zkušebnu pro stálou kontrolu jakosti a vydávání atestů.